این خجالت کشیدن حسنات می آورد

img

مرحوم حجت السلام مهندسی:

انسان هایی که گناه می کنند و بعد متوجه بدی گناه می شوند باید سجده شکر بجا بیاورند

آنها روشن شده اند و الا زشتی گناه را نمی دیدند

بعضی ها می گویند که توبه کرده ایم،ولی هر وقت یاد گناهانمان می افتیم،ناراحت می شویم و رنج میبریم

نگرانی آنها از این جهت است که چرا گناه کرده که این زیباست که گناه کرده،توبه کرده و وقتی اسم گناه می آید،ناراحت میشود

این خجالت کشیدن برایش حسنات می آورد.

 

Author : admin

admin

RELATED POSTS

Leave A Reply