بخشش امام جواد علیه السلام

img

امام جواد علیه السلام تحت تربیت پدر و به جهت اصالت ذاتی خاندانش، فردی بسیار بخشنده بود. لقب جواد حاکی از آن است که آن حضرت اهل بخشش و به سخاوت مشهور بود.


نمونه هایی از سخاوت امام جواد علیه السلام:

امام علیه السلام در آغاز هر ماه صدقه می داد.(1)
آنچه به دست می آورد عمده اش را به علویان اختصاص می داد.
مقداری از بیت المال که به ایشان پرداخت می شد را نیز انفاق می کرد.
همچنین درآمدهای ناشی از موقوفات اجداداش را که خود شخصاً بر روی باغها و مزارع آنها کار می کرد ،صرف اهداف عالیه خود و نیازهای جامعه اسلامی می کرد.
درآمد آنچه را که امیرالمومنین علی علیه السلام در مدینه وقف نموده و در اختیار امام علیه السلام بود را نیز بین خویشاوندان و فقرا تقسیم می نمود .
همچنین هنگامی که قصد داشت بغداد را به سوی مدینه ترک کند، هر آنچه داشت در راه خدا انفاق کرد.
اسماعیل بن عباس هاشمی می گوید از تنگی معشیت نزد امام علیه السلام شکایت نمودم. امام علیه السلام قطعه ای طلای خالص که وزنش 16 مثقال بود، به من داد.(2)
مردی به حضور امام جواد علیه السلام رسید و عرض کرد: مرا به اندازه مروت خودتان احسان کنید امام علیه السلام فرمودند: اکنون در وسعت من نیست. سائل عرض کرد: پس به مقدار مروت و مردانگی خودم احسان فرمائید. امام علیه السلام به خدمتگزار خود فرمود: مبلغ دویست دینار به او عطا کنید(3)

اندرز امام رضا علیه السلام:

در روایتی آمده است: امام جواد علیه السلام در سن سه یا چهارسالگی بود که پدر بزرگوارش امام رضا (علیه السلام) به او مرقوم فرمود: «باید بخشش و بذل و عطای تو کمتر از پنجاه درهم نباشد و بیشتر از آن در اختیار توست.»

از این رو حضرتش به هر فقیر و بینوا این مقدار و بیشتر عطا می فرمود و جایزه های چندین هزار درهمی داشت که طبق اخبار روایت شده به جهت جود و بخششی که حضرتش داشته او را جواد و بخشنده گفته اند.(4)

امام علیه السلام با اینگونه بخشش به شیعیانش آموخت که دنیا را باید برای آخرت خواست و مال را برای انفاق در راه خدا فراهم کرد.(5)

پی نوشت:

(1)الدروع الواقیه،ص42

(2)الخرایج و الجرائح،ج1،ص105

(3)حلیه الابرار،ج2،ص408.

25درس زندگی از سیره عملی حضرت جواد علیه السلام،حمیدرضا کفاش،تهران: عابد،1383،ص22.

(4)محمد بن علی علیه السلام؛امام جواد،مرضیه محمدزاده،قم:دلیل ما،1390،ص315-316.

(5) محمد بن علی علیه السلام؛امام جواد،مرضیه محمدزاده،قم:دلیل ما،1390،ص57.

 

برگرفته از موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

Author : admin

admin

RELATED POSTS

Leave A Reply