رسیدن به حقیقت چگونه ؟

img

در خصوص راهیابی به حقیقت آیت الله کمیلی در توضیح قسمتی از رساله نورالوحده فرمودند:

حقيقت در ظاهر و باطن و در وحدت و كثرت « يكي » است . امّا به صور مختلف تجلّي پيدا كرده است . و چون تجلّيات او در اين عوالم زياد شده ، انسان ، اصل را گم مي كند .

يك سوال :حالا براي اينكه اصل را گم نكند چه بايد كرد ؟

پاسخ اين است كه تنها راه شناخت و وصول به حقيقت ، « مراقبه ي زياد » است . پاسداري از حريم نفس و دل و مراقبه ي دائمي است كه مي تواند از سالك محافظت كند :

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب ******* تا در اين پرده جز انديشه او نگذارم

و هرچه مراقبه شدّت پيدا كند و ياد خدا در دل زياد شود ، بقيّه اشياء در پرتو اين مساله قرار مي گيرند و همه تابع اين قضيه مي شوند . ولي اگر بخواهيم از اصل اين قضيّه غفلت كنيم ،موهومات غلبه پيدا مي كنند و واضح است كه غلبه نمايند .

Author : admin

admin

RELATED POSTS

One thought on “رسیدن به حقیقت چگونه ؟”

Leave A Reply