رسیدن به حقیقت چگونه ؟

img

در خصوص راهیابی به حقیقت آیت الله کمیلی در توضیح قسمتی از رساله نورالوحده فرمودند:

حقیقت در ظاهر و باطن و در وحدت و کثرت « یکی » است . امّا به صور مختلف تجلّی پیدا کرده است . و چون تجلّیات او در این عوالم زیاد شده ، انسان ، اصل را گم می کند .

یک سوال :حالا برای اینکه اصل را گم نکند چه باید کرد ؟

پاسخ این است که تنها راه شناخت و وصول به حقیقت ، « مراقبه ی زیاد » است . پاسداری از حریم نفس و دل و مراقبه ی دائمی است که می تواند از سالک محافظت کند :

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب ******* تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم

و هرچه مراقبه شدّت پیدا کند و یاد خدا در دل زیاد شود ، بقیّه اشیاء در پرتو این مساله قرار می گیرند و همه تابع این قضیه می شوند . ولی اگر بخواهیم از اصل این قضیّه غفلت کنیم ،موهومات غلبه پیدا می کنند و واضح است که غلبه نمایند .

نویسنده : admin

admin

مطالب مرتبط

One thought on “رسیدن به حقیقت چگونه ؟”

ارسال دیدگاه