فرازی از دعای کمیل+صوت دعای کمیل

img

پروردگارا از ماه و خورشید شرمنده ایم

از انس و جن شرمنده ایم

حتی از ابلیس شرمنده ایم

که آنها در کار خود ثابت قدم بودند

و ما در عهد و پیمان با تو ثابت قدم نبودیم

خدایا ثابت قدممان کن.

دانلود صوت دعای کمیل صدای استاد حاج مهدی سماواتی

Author : admin

admin

RELATED POSTS

Leave A Reply