فضایل امام علی علیه السلام

img

ابن ابى الحديد [دانشمند معروف و بزرگ اهل تسنّن، مؤلّف كتاب مشهور شرح نهج البلاغه، كه به سال 656 ه ق از دنيا رفت‏] میگويد:

 «فضائل و ارزشهاى زندگى على عليه السّلام از نظر عظمت و شكوه و گسترش و فراگيرى آن قدر آشكار است كه ذكر آنها [مثل زيره به كرمان بردن‏] نازيبا است. برازندگى ‏هاى آن حضرت در جايگاهى است كه «ابو العيناء» (1)  به عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان، وزير متوكّل و معتمد [دهمين و پانزدهمين خلفاى عبّاسى‏] گفت: «سخن گفتن درباره فضل تو را به گونه‏ اى مى‏يابم كه كسى از روشنى روز روشن، يا از درخشندگى ماه پرفروغ سخن بگويد، با اينكه اين روشنى و درخشندگى بر كسى پوشيده نيست، و باور كردم كه سخن من در شأن تو به هر نقطه برسد، باز آن سخن را نارسا و مرا درمانده خوانند، از اين رو بجاى ستودن تو به دعا براى تو مى ‏پردازم، سخن گفتن در شأن تو، سخن گفتن به چيزى است كه مردم به آن آگاه هستند» چه بگويم در مورد على عليه السّلام، آن مردى كه دشمنان و مخالفانش به‏ فضائل او اقرار نمودند، و نتوانستند آن را انكار و پنهان نمايند، سرانجام دريافتم كه حاكمان اموى پس از تسلّط بر حكومت اسلامى و شرق و غرب قلمرو آن، با تمام ترفندها و نيرنگها براى خاموش ساختن نور على عليه السّلام و برگرداندن مردم از او، و تحريف حقايق، و جعل‏هاى دروغين بر ضدّ او كوشيدند، و حتّى از آن حضرت در بالاى تمام منبرها بدگوئى كرده، و آنها را كه از مدح على عليه السّلام مى‏گفتند تهديد نمودند، بلكه آنها را زندانى نموده و كشتند، و هر گونه روايتى را كه بيانگر فضيلتى از فضائل على عليه السّلام بود و يا نام او را بالا مى‏برد، سانسور كردند، تا آنجا كه از نامگذارى افراد به نام على عليه السّلام جلوگيرى نمودند، ولى از همه اين كوششهاى كينه ‏توزانه نتيجه‏اى جز اين نگرفتند كه روز بروز بر مقام ارجمند على عليه السّلام افزوده شد، و عظمت او آشكار گرديد، مانند مشك كه هر چه آن را پنهان دارند، بوى خوش آن آشكار شود، و همانند خورشيد كه هر چه با كف دست جلو آن را بگيرند، پوشيده نخواهد شد، و مانند روشنى روز كه اگر دو چشم كور يك نفر آن را نديد، از نگاه هزاران نفر، پنهان نمى‏ ماند.
چه بگويم در مورد شخصيّتى كه هر افتخار و فضيلتى به او نسبت داده مى‏شود، و هر فرقه ‏اى (براى اثبات حقّانيّت خود) به او منتهى مى‏ گردد، و هر طايفه‏اى او را از خود مى‏دانند، بنابراين حضرت على عليه السّلام سرور و سرآمد همه فضيلتها، و سرچشمه تمام ارزشها، و بنيانگذار آن، و قهرمان ميدانهاى فضائل، و پيشتاز پيشتازان مناقب است، هر كسى كه داراى ارزشى هست، آن را از او گرفته و پيروى نموده، و با الگو قرار دادن او، به دست آورده است»(2)

پی نوشت:
(1) ابو العيناء، محمد بن قاسم اهوازى، اديب، پارسا و دانشمند معروف قرن سوّم و از شاگردان «اصمعى» است. وى در بصره مى‏زيست و در سال 283 ه ق در همانجا از دنيا رفت (مترجم)
(2) شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ط اسماعيليان، ج 1 ص 16
__________________________________________________
منبع: نگاهى بر زندگى چهارده معصوم عليهم السلام، ابن ابی الحدید, ص:84

********************************************************************************

سخن عميق شافعى در شأن على عليه السّلام

از شافعى [محمد بن ادريس رئيس مذهب شافعى‏] سؤال شد: «نظر شما درباره على عليه السّلام چيست؟».
در پاسخ گفت:
«چه بگويم در شأن كسى كه دوستانش از روى ترس، و دشمنانش از روى حسد، فضائل آن حضرت را پوشاندند، ولى فضائل او آنچنان آشكار و گسترش يافته كه شرق و غرب را فرا گرفته است».

منبع: نگاهى بر زندگى چهارده معصوم عليهم السلام، شیخ عباس قمی, ص:88

برگرفته از موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

********************************************************************************

راه راست سوره مبارکه یونس آیه شریفه 25

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

معنای آیه:

خداوند شما را به مرکز سلامتی، دعوت می کند و افراد شایسته را به راه مستقیم هدایت کند.

پیام آیه:

ابن عباس در تفسیر این آیه گوید : خداوند شما را به دارالسلام دعوت می کند یعنی که به هرکس را بخواهد به صراط مستقیم هدایت، کند و صراط مستقیم یعنی ولایت علی بن ابیطالب.

Author : admin

admin

RELATED POSTS

One thought on “فضایل امام علی علیه السلام”

Leave A Reply