فضایل امام علی علیه السلام

img

ابن ابى الحدید [دانشمند معروف و بزرگ اهل تسنّن، مؤلّف کتاب مشهور شرح نهج البلاغه، که به سال ۶۵۶ ه ق از دنیا رفت‏] میگوید:

 «فضائل و ارزشهاى زندگى على علیه السّلام از نظر عظمت و شکوه و گسترش و فراگیرى آن قدر آشکار است که ذکر آنها [مثل زیره به کرمان بردن‏] نازیبا است. برازندگى ‏هاى آن حضرت در جایگاهى است که «ابو العیناء» (۱)  به عبید اللّه بن یحیى بن خاقان، وزیر متوکّل و معتمد [دهمین و پانزدهمین خلفاى عبّاسى‏] گفت: «سخن گفتن درباره فضل تو را به گونه‏ اى مى‏یابم که کسى از روشنى روز روشن، یا از درخشندگى ماه پرفروغ سخن بگوید، با اینکه این روشنى و درخشندگى بر کسى پوشیده نیست، و باور کردم که سخن من در شأن تو به هر نقطه برسد، باز آن سخن را نارسا و مرا درمانده خوانند، از این رو بجاى ستودن تو به دعا براى تو مى ‏پردازم، سخن گفتن در شأن تو، سخن گفتن به چیزى است که مردم به آن آگاه هستند» چه بگویم در مورد على علیه السّلام، آن مردى که دشمنان و مخالفانش به‏ فضائل او اقرار نمودند، و نتوانستند آن را انکار و پنهان نمایند، سرانجام دریافتم که حاکمان اموى پس از تسلّط بر حکومت اسلامى و شرق و غرب قلمرو آن، با تمام ترفندها و نیرنگها براى خاموش ساختن نور على علیه السّلام و برگرداندن مردم از او، و تحریف حقایق، و جعل‏هاى دروغین بر ضدّ او کوشیدند، و حتّى از آن حضرت در بالاى تمام منبرها بدگوئى کرده، و آنها را که از مدح على علیه السّلام مى‏گفتند تهدید نمودند، بلکه آنها را زندانى نموده و کشتند، و هر گونه روایتى را که بیانگر فضیلتى از فضائل على علیه السّلام بود و یا نام او را بالا مى‏برد، سانسور کردند، تا آنجا که از نامگذارى افراد به نام على علیه السّلام جلوگیرى نمودند، ولى از همه این کوششهاى کینه ‏توزانه نتیجه‏اى جز این نگرفتند که روز بروز بر مقام ارجمند على علیه السّلام افزوده شد، و عظمت او آشکار گردید، مانند مشک که هر چه آن را پنهان دارند، بوى خوش آن آشکار شود، و همانند خورشید که هر چه با کف دست جلو آن را بگیرند، پوشیده نخواهد شد، و مانند روشنى روز که اگر دو چشم کور یک نفر آن را ندید، از نگاه هزاران نفر، پنهان نمى‏ ماند.
چه بگویم در مورد شخصیّتى که هر افتخار و فضیلتى به او نسبت داده مى‏شود، و هر فرقه ‏اى (براى اثبات حقّانیّت خود) به او منتهى مى‏ گردد، و هر طایفه‏اى او را از خود مى‏دانند، بنابراین حضرت على علیه السّلام سرور و سرآمد همه فضیلتها، و سرچشمه تمام ارزشها، و بنیانگذار آن، و قهرمان میدانهاى فضائل، و پیشتاز پیشتازان مناقب است، هر کسى که داراى ارزشى هست، آن را از او گرفته و پیروى نموده، و با الگو قرار دادن او، به دست آورده است»(۲)

پی نوشت:
(۱) ابو العیناء، محمد بن قاسم اهوازى، ادیب، پارسا و دانشمند معروف قرن سوّم و از شاگردان «اصمعى» است. وى در بصره مى‏زیست و در سال ۲۸۳ ه ق در همانجا از دنیا رفت (مترجم)
(۲) شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ط اسماعیلیان، ج ۱ ص ۱۶
__________________________________________________
منبع: نگاهى بر زندگى چهارده معصوم علیهم السلام، ابن ابی الحدید, ص:۸۴

********************************************************************************

سخن عمیق شافعى در شأن على علیه السّلام

از شافعى [محمد بن ادریس رئیس مذهب شافعى‏] سؤال شد: «نظر شما درباره على علیه السّلام چیست؟».
در پاسخ گفت:
«چه بگویم در شأن کسى که دوستانش از روى ترس، و دشمنانش از روى حسد، فضائل آن حضرت را پوشاندند، ولى فضائل او آنچنان آشکار و گسترش یافته که شرق و غرب را فرا گرفته است».

منبع: نگاهى بر زندگى چهارده معصوم علیهم السلام، شیخ عباس قمی, ص:۸۸

برگرفته از موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

********************************************************************************

راه راست سوره مبارکه یونس آیه شریفه ۲۵

وَاللّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

معنای آیه:

خداوند شما را به مرکز سلامتی، دعوت می کند و افراد شایسته را به راه مستقیم هدایت کند.

پیام آیه:

ابن عباس در تفسیر این آیه گوید : خداوند شما را به دارالسلام دعوت می کند یعنی که به هرکس را بخواهد به صراط مستقیم هدایت، کند و صراط مستقیم یعنی ولایت علی بن ابیطالب.

Author : admin

admin

RELATED POSTS

One thought on “فضایل امام علی علیه السلام”

Leave A Reply