فضایل ام ابیها حضرت زهرا(س)

img

فضائل بانوى بزرگ اسلام حضرت فامه زهرا(س) در این مختصر نمى گنجد،اما به طور اجمال و گذرا به آن مى پردازیم:

علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام
بدون تردید محبت و علاقه رسول خدا به فاطمه صلى الله علیه و آله و سلم بدون جهت و صرفا به دلیل علاقه پدر و فرزندى نبوده است،زیرا حضرت فرزندان دختر دیگر هم داشته است و از طرفى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم به مقتضاى (و ما ینطق عن الهوى) بدون دلیل از کسى تعریف و مدح نمى کند.

بنابراین معلوم مى شود که این دردانه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم در این مدت کوتاه عمر خود،از فضایل و کمالاتى برخوردار بوده که مورد توجه رسول خدا قرار گرفته است،تا رسول خدا آن تعابیر را درباره اش بیان نماید که درباره کس دیگر نفرموده است،مانند:«ان الله یرضى لرضاک و یغضب لغضبک، خداوند راضى مى شود به رضاى تو و غضبناک مى شود به غضب تو.» (۱) «فاطمه بضعه منی فمن آذاها فقد آذانی،و من آذانی فقد آذى الله،فاطمه پاره تن من است پس هر کس او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده است ». (۲) به نقل دیگرى چنین فرموده است:«و هی قلبی الذی بین جنبی، فاطمه،جان و دل من است که در سینه ام قرار دارد». (۳)

و باز فرموده است:
«و هی نور عینی و ثمره فؤادی،او نور چشم و میوه دل من است.» (۴)
فاطمه علیها السلام به اندازه اى مورد علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود که «ابن عمر»نقل مى کند:«هر گاه رسول خدا قصد سفر مى کرد با آخرین کسى که خداحافظى مى کرد فاطمه علیها السلام بود و به وقت بازگشت نخستین کسى را که به دیدارش مى آمد فاطمه علیها السلام بود. (۵) تا آنجا که پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام مى فرمود:«فداک ابی و امی،پدر و مادرم به فداى تو.» (۶)

عایشه نقل مى کند:
ما رایت احدا کان اشبه کلاما و حدیثا من فاطمه برسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و کانت اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها فی مجلسه،ندیدم کسى را از نظر کلام و سخن به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شبیه تر از فاطمه علیها السلام باشد و هر وقت فاطمه بر آن حضرت وارد مى شد،به او مرحبا مى گفت و در برابرش مى ایستاد (و به طرفش مى رفت) و دست او را مى گرفت و مى بوسید و او را در جاى خودش مى نشانید.» (۷)

عبادت فاطمه علیها السلام
فاطمه علیها السلام از عابدترین و پارساترین زنان عالمیان است.او با همه گرفتارى و مشاغلى که در خانه داشت،با این حال از نظر به جا آوردن واجبات و مستحبات و عبادات فردى و اجتماعى در تاریخ نمونه است.
شیخ صدوق و دیگران از امام حسن علیه السلام روایت مى کنند:«مادرم فاطمه را دیدم که در شب جمعه در محراب عبادت ایستاد و تا هنگامى که سپیده طلوع مى کرد،پیوسته در حال رکوع و سجود بود و شنیدم پیوسته براى مردان و زنان با ایمان دعا مى کرد و آنها را در دعا نام مى برد، ولى براى خود دعا نمى کرد،من گفتم:
یا اماه لم لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؟فقالت:یا بنی الجار ثم الدار،مادر جان چرا همچنان که بر دیگران دعا مى کنى،براى خود دعا نمى کنى؟فرمود:پسرم اول همسایه بعد خانه.» (۸)

حسن بصرى از بزرگان اهل سنت درباره عبادت فاطمه علیها السلام چنین گفته است:«ما کان فی هذه الامه اعبد من فاطمه،کانت تقوم حتى تورم قدماها،در میان این امت،عبادت کسى از فاطمه علیها السلام بیشتر نبود،زیرا آن قدر روى پاهاى خود در مقام عبادت مى ایستاد که پاهایش ورم مى کرد.» (۹)

عظمت فاطمه در قیامت
در روایات بسیارى از ابن عباس،ابو ایوب و ابو هریره آمده است که رسول خدا فرمود:
«اذا کان یوم القیامه وقف الخلائق بین یدى الله تعالى نادى مناد من وراء الحجاب:ایها الناس (یا معشر الخلائق) غضوا ابصارکم و نکسوا من رؤسکم فان فاطمه بنت محمد تجوز على الصراط،روز قیامت که برپا مى شود مردم در برابر قدرت خداى تعالى مى ایستند.منادى حق،از پس پرده فریاد مى زند:اى گروه مردم،دیدگان خود را ببندید،سرها را به زیر افکنید،زیرا فاطمه دختر محمد از صراط عبور مى کند.» (۱۲)

در برخى از احادیث دیگر آمده است:«فان هذه فاطمه بنت رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم ترید ان تمر على الصراط،فاطمه دختر رسول خدا مى خواهد از محشر بگذرد.» (۱۳)

پی نوشت:
.ینابیع الموده،ج ۱،ص ۱۷۱،بحار الانوار،ج ۴۳،ص ۲۰.
۲.مناقب ابن شهر آشوب،ج ۳،ص ۳۳۲ با اندکى تفاوت در عبارت،بحار الانوار،ج ۴۳،ص ۸۰، صحیح مسلم،ج ۱۶،ص ۲،مستدرک حاکم،ج ۳،ص ۱۷۳،حلیه الاولیاء،ج ۲،ص ۴۰.
۳.بحار الانوار،ج ۴۳،ص ۸۰.
۴.همان مدرک،ص ۲۴.
۵.مستدرک حاکم،ج ۳،ص ۱۶۹.
۶.همان مدرک،ص ۱۷۰.
۷.همان مدرک،ص ۱۶۷.
۸.علل الشرایع،ج ۱،ص ۱۷۳،کشف الغمه،ج ۲،ص ۲۵.
۹.مناقب شهر بن آشوب،ج ۳،ص ۳۴۱.
۱۰.مناقب ابن شهر آشوب،ج ۳،ص ۳۲۶،بحار الانوار،ج ۴۳،ص ۵۲،راجع مستدرک حاکم،ج ۳،ص ۱۶۶،ینابیع الموده،ج ۲،ص،الفصول المهمه،ص ۱۴۷،براى اطلاع بیشتر ر.ک:احقاق الحق،ج ۱۰، ص ۱۴۸.
۱۱.الفصول المهمه،ص ۱۴۷.
۱۲-جمع آوری ازسید اصغر ناظم زاده قمى .
– برگرفته از بخش مذهبی افکار نیوز

Author : admin

admin

RELATED POSTS

Leave A Reply