چرا توسِل به اهل بيت عليهم السلام شرك نيست؟

img
حضرت آيت الله وحيد خراساني در پاسخ سئوالي، معناي حقيقي توسل و شرك نبودن آن را با استناد به قرآن تشريح كرده اند.

 متن سئوال و پاسخ اين مرجع تقليد به شرح ذيل است.

سؤال:

آيا توسّل به اهل بيت عليهم السلام و حاجت خواستن از ايشان با اينكه همه‌ي امور در دست خداست منافات ندارد؟ پس چرا مردم از ائمه حاجت مي‌خواهند؟

پاسخ:

مسأله‌ي توسل يكي از مباحث بسيار عميق در فرهنگ اسلام است و توضيح آن نياز به بحث فراواني دارد، ولي مختصراً به نكاتي اشاره مي‌نمائيم اگر شيعه به ائمه: متوسل مي‌شوند و از ايشان چيزي طلب مي‌نمايند، از اين جهت است كه ائمه: حجّت خدا بوده و وسيله و واسطه بين خلق و خداي تعالي مي‌باشند و هر عطايي كه از ايشان برسد به اذن خداي تعالي و فضل اوست خداي تعالي در سوره‌ي مائده آيه‌ي ۳۵ مي‌فرمايد «وابتغوا اليه الوسيلة» براي تقرب به خدا وسيله‌اي بجوييد.
و از ما خواسته است كه در مقام در خواست از او وسيله و واسطه‌اي قرار دهيم و بهترين واسطه و وسيله همان كساني هستند كه خداي تعالي ايشان را حجت قرار داده و در بالاترين درجات قرب قرار داشته و مقرب ترين و نزديك ترين مخلوقات به خداي تعالي مي‌باشند، لذا در دعاي توسل اهل بيت: را شفيع خود در درگاه خدا قرار داده و به واسطه‌ي ايشان به خداي تعالي رو مي‌نمائيم.
آنچه از آيات قرآن كريم استفاده مي‌شود اين است، انبياء بزرگ الهي: نيز به اذن خداي تعالي به روا نمودن حاجات مردم اقدام نموده و به اذن خداي تعالي اموري را كه از عهده‌ي انسان‌ها خارج است انجام مي‌دادند، و اين مطلب نه تنها شرك نيست بلكه عين توحيد است، چرا كه تمام اين افعال به اذن الهي و دستور او صورت مي‌گيرد.

لذا در قرآن كريم سوره‌ي آل عمران آيه‌ي ۴۹ آمده است كه حضرت عيسي: فرمودند «أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِ الْمَوْتي‏ بِإِذْنِ اللَّهِ » آيا مي‌توان حضرت عيسي عليه السلام را به شرك متهم نمود؟ از آنجا كه به نصّ قرآن حضرت عيسي عليه السلام مردگان را به اذن خداي تعالي زنده مي‌نمايد و اين مطلب شرك نمي‌باشد انجام اين امور از اوصياء پيامبران: و اولياء الهي نيز شرك نبوده و عين توحيد مي‌باشد

Author : admin

admin

RELATED POSTS

Leave A Reply